Amfi Rørvik

 

Prosjektnavn:

Amfi Rørvik

Entreprise:

Underentreprise

Status:

Pågår

Prosjektbeskrivelse:

page1image52786688Uttaking tomt for Næring og leilighetsbygg. Uttak løsmasser, boring/sprenging, planering for
betong. Omlegging VA og kabelanlegg. Utomhusarbeider: omlegging kryss, senking veg,
kanstein, asfalt etc.

Byggherre:

HENT AS