Om Nærøysund Entreprenør AS

Nærøysund Entreprenør AS ble stiftet i 2010 med navnet Genk AS. I oppstarten drev selskapet med knusing, og foredling av steinmasser. Etterhvert er antall ansatte økt betraktelig og har idag en arbeidstokk bestående av ca 16-17 medarbeidere. Idag utfører bedriften alt innenfor tomte- og grøftearbeider, fjelluttak, større industritomter, og utbygging av større bolig og hyttefelt. Det kan nevnes her at selskapet har en moderne borerigg, som betjenes med egne boreoperatører og egne spreningsbaser. Selskapet innehar sentral godkjenning for tiltaksklasse 1 og 2.

Nærøysund Entreprenør er et datterselskap, og heleid av Nærøysund Holding AS (Benevnes ofte som Nærøysundgruppen).

Nærøysund Entreprenør er samlokalisert med Nærøysund Kraftbetong og har tilhold i Grustaket på Kolvereid. Ingen oppdrag er for små og ingen oppdrag er for store.

Alle er velkommen til å slå av en uforpliktet prat.