Østre Gravlund

 

 

Prosjektnavn:

Østre Gravlund

Entreprise:

Totalentreprise

Status:

Pågår

Prosjektbeskrivelse:

page1image52786688Etablering av 4 nye gravfelt. Opparbeidelse av ny infrastruktur ca 1km veg/gangfelt m/VA og
Kabelanlegg. Senking av grunnvannstand med drenssystem. Masseutstkifting gravfelt etc.

Byggherre:

Vikna Kommune